Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás Részvétel a KEHOP 3.1.5. projektben a Zöld Út Konzorcium tagjaként

A Youth Business Group Egyesület is tagja 2022. eleje óta a 15 szervezetből álló Zöld Út Konzorciumnak és részt vesz a KEHOP 3.1.5 projekt megvalósításában. A Széchenyi 2020 program támogatásával megvalósuló országos szemléletformáló kampány célja a körforgásos gazdaság alapelveinek és a fenntarthatóság elérésében betöltött szerepének, valamint a felelős hulladékgazdálkodásnak a megismertetése a lakosság és a hazai gazdasági élet szereplőinek minél szélesebb körével. Ennek céljával a projekt konzorciumi tagjai országos szinten számos szemléletformáló akciót valósítanak meg, melynek célja a tudatos és felelősségteljes hulladékkezeléssel kapcsolatos ismeretek bővítése, a hulladékképződés megelőzése, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlatának megismertetése és a mindennapokban történő alkalmazásának elősegítése.

Elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság felé való határozott lépések megtétele iránt, mert hisszük, hogy generációnkra kulcsfontosságú szerep hárul az átfogó, pozitív változások előremozdításában és egy fenntartható jövő kialakításában.  

Youth Business Group a környezetvédelemért
Pillants bele, hogy mit teszünk a projekt keretein belül

A projekttel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás