Október 25-én megrendezésre került a „Fenntartható turizmus Magyarországon” előadás a Szegedi Tudományegyetemen belül. Az előadás a turizmus és a körforgásos gazdaság kapcsolatát mutatta be. A hallgatók egyfelől elméleti szinten megismerkedhettek a „fenntartható turizmus” fogalmával, és az ehhez kapcsolódó Európai Uniós célokkal és vállalásokkal, másfelől gyakorlati ismeretekkel is gazdagodtak. Az előadás betekintést nyújtott például abba, hogy egy utazási iroda hogyan építheti be a környezettudatos szemléletmódot mindennapi működésébe, vagy milyen gyakorlatokkal csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat utazásaink során.